Hannu Pohjannoro • Composer

© Hannu Pohjannoro 2014-16

time exposures

2004-05

percussion quartet [complete instrument list]

dur. 16'

© Fennica Gehrman

Premiered by Amadinda percussion ensemble at Tampere Biennale 2006.

PROGRAM NOTE

 

My percussion quartet time exposures addresses questions of time and rhythm. Musical time is a subjective, relative phenomenom. I do not mean relativity in the physical sense (the ideas of Einstein are no doubt but a fascinating metaphor in our earthly musical conditions) but the relativity of the experience of time. Even though clock time proceeds at an even pace, the listener´s time does not necessarily. Tha passing of time in music is tied to such things like tempo and pulse, if there is one. Music is movement, arriving at somewhere, departing from somewhere. Instead of an endless chain of pulses, time may also be a space in which sounds are located; the music is transformed from movement to being. – My interest lay mainly in operating between these two different ways of treating time, pulse-time and space-time.

 

 

Lyömäsoitinkvartettoni time exposures käsittelee ajan ja rytmin kysymyksiä. Musiikillinen aika on subjektiivinen ja suhteellinen ilmiö. En nyt tarkoita ajan suhteellisuutta fysikaalisessa merkityksessä (maanpäällisissä musiikkiolosuhteissa einsteinilaiset ideat jäänevät kiehtoviksi metaforiksi), vaan ajan kokemisen suhteellisuutta. Vaikka kellon aika kulkeekin tasaisesti, kuulijan aika ei sitä välttämättä tee. Ajan kulku musiikissa on sidoksissa muun muassa tempoon ja pulssiin, jos sellainen on. Musiikki on liikettä, johonkin saapumista, jostakin lähtemistä. Sykkeen loputtoman ketjun sijaan aika voi olla myös tila, johon äänet sijoittuvat; musiikki muuttuu liikkeestä olemiseksi. – Keskeinen mielenkiinnon kohteeni oli näiden kahden erilaisen ajankäsittelytavan, pulssi-ajan ja tila-ajan, välillä liikkuminen.