WRITINGS

Hannu Pohjannoro • Composer

© Hannu Pohjannoro 2014-17

Photos © Hannu Pohjannoro.

Selected Writings

(in Finnish only)

 

 

SÄVELTÄMISESTÄ, TAITEESTA JA KUTTUURISTA / ON COMPOSING, ART AND CULTURE

 

Muut asiat. Hannu Pohjannoron säveltäjäblogi. 21.9.2014 alkaen.

 

Taidetta tänään – miksi? Puheenvuoro Ylen Kantapöytä-ohjelman Säveltäjänä Suomessa -sarjassa 28.10.2015.

Hyvä yritys. Puheenvuoro Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY-projektin blogissa 9.9.2015

Evoluution ruokaa? Kompositio 4/2013. ss. 9-10.

Sävellyksen opettamisesta ammattikorkeakoulussa. Kompositio 4/2006

Credo – ajatuksia uskontunnustuksen säveltämisestä. Kompositio 1/2006.

Arvottamisen vaikeudesta. Teoksessa Hako P. (toim): Säveltäjän maailmat. Gaudeamus 2005.

Sävellyksillä kilpailemisesta. Kompositio 3/2004

Tekijän jälki. Teoksessa Hako P. (toim): Minä, säveltäjä 1. Kustannusosakeyhtiö Summa 2002.

 

 

OPINNÄYTTEITÄ / ACADEMIC WRITINGS

 

Huomioita taiteellisen tohtorintutkinnon kirjallisesta työstä. Sibelius-Akatemian jatkokoulutuspäivä 28.10.2011.

Aika, ääni ja ajatus. Tohtorintutkinnon kirjallinen työ. Sibelius-Akatemia 2009.

Järvenpään sfinksi. Sibelius-Akatemia: Säteitä 2009. ss 9-21.

Taiteellisesta tutkimuksesta ja tekstin välttämättömyydestä. Sibelius-Akatemia: Säteitä 2009. ss. 71-79.