Hannu Pohjannoro • Composer

© Hannu Pohjannoro 2014-16

hämäränpyörre [twilight whirl]

1998-99

for clarinet in Bb and string orchestra (66442)

dur. 8'

© Fennica Gehrman

Commissioned by Mikko Raasakka.

Premiered by Mikko Raasakka, clarinet, and Joensuu City Orchestra cond. Atso Almila.

Joensuu March xx 1999.

PROGRAM NOTE

 

 

twilight whirl is not a piece of music full of turbulence and tempest. Instead, musical events takes place in a kind of musical twilight: on the boarder line between sound and silence, and beyond the tempered scale.

The whole work is based on a very slowly moving bass line, and all the pitch material is derived from the harmonic series of these bass notes. Much more prominent than the hidden bass line is the solo clarinet part, intertwined with the string parts.

However, I would like to invite the listener to be carried by the twilight whirl, and suddenly twilight may be bright, light may be dark, clouds are solid and stones are soft...

 

 

hämäränpyörre ei ole myrksyisää musiikkia, vaan siinä kuulostellaan asioita eräänlaisessa musiikillisessa hämärässä: usein liikutaan äänen ja hiljaisuuden rajalla ja tasavireisen sävelasteikon ulkopuolella (teosta on mahdoton soittaa esimerkiksi pianolla). Soinniltaan tavanomaisesta poikkeavat mikrointervallit, puoliaskelta pienemmät sävelaskelet, eivät ole tuulesta temmattuja, vaan ne ovat peräisin matalien bassoäänten yläsävelsarjoista, joita käytän asteikkojen tapaan. Bassoäänet puolestaan muodostavat yhdessä klarinetin soololinjan kanssa teoksen rungon, jonka ympärille muun orkesterin osuus kietoutuu. En kuitenkaan vaadi kuulijaa analysoimaan, vaan pikemminkin haluan houkutella hänet hämäränpyörteen vietäväksi: hämärä voikin olla kirkasta, valo tummaa, pilvet lujia, kivi pehmeää...