Hannu Pohjannoro • Composer

© Hannu Pohjannoro 2014-16

hämärän kaareva raja

[the curved boundary of twilight]

2013

for quarter-tone accordeon

dur. 10'

Music Finland

Commisioned and premiered by Veli Kujala. Helsinki Music Centre Sept. 23rd, 2013.

SCORE

PROGRAM NOTE

 

hämärän kaareva raja on musiikkia neljäsosasävelaskelviritteiselle harmonikalle. Soittimen tavanomaisesta poikkeava viritys vaati etsimään sellaisia sointeja, jotka eivät muutoin olisi mahdollisia, ja - hieman tavanomaisesti ehkä? - päädyin käyttämään yläsävelsarjasta poimittuja intervalliyhdistelmiä, joita sitten muokkailin, venyttelin, taivuttelin ja sovitin toisiinsa. Kiinnostaviksi osoittautuivat erilaiset välitilat, joissa ei ole yksiselitteistä, minkä sävelen yläsävelsarjalla liikutaan (tilannetta voi verrata esimerkiksi kahden sävellajin välillä olemiseen). Monin eri tavoin ilmenevästä yksi- ja moniselitteisyyden välisestä jännitteestä tuli lopulta koko kappaleen johtoajatus, johon teoksen nimikin viittaa.