Hannu Pohjannoro • Composer

© Hannu Pohjannoro 2014-16

valo katsoo [the light is beholding all]

1. Allegro leggerissimo

2. Grave con delicatezza

3. Andante energico

4. Adagio stranamente

5. Agitato, non rubato

6. Con moto

7. Larghetto malinconico

 

2008

dur. 13'

for two guitars

© Fennica Gehrman

SCORE

 

LISTEN

Premiered by Helsinki Guitar Duo (Rody van Gemert and

Mikko Ikäheimo) at Helsinki Guitar Festival in Nov 22, 2008.

 

PROGRAM NOTE

 

valo katsoo on seitsemän syyssonaatin sarja kahdelle kitaralle. "Sonaatti" tässä yhteydessä on lähellä alkuperäistä merkitystään "soittokappale" (it. sonare – soida), niinpä teoksen henkiseksi kummiksi sopisikin germaanisen sonaatin mestareita paremmin esimerkiksi Scarlatti, – tai Cage: "Mikseivät äänet saisi olla vain ääniä?". Sävelsin teoksen hyvin soitinlähtöisesti: kitaran äänimaailma ja kahden soittajan kokoonpano ohjasivat työskentelyä alusta asti. Erilaiset pariasetelmat ovatkin läsnä teoksen rakenteessa monin tavoin.

 

Jo alkuideoiden ympärillä leijui jonkinlainen syksyn ajatus, vaikka kantaesityksen ajankohdasta - marraskuu - ei tuolloin ollutkaan vielä täyttä varmuutta. "Syksyisyys" ei kuitenkaan ole teoksen ohjelmallinen sisältö, vaan se on pikemmin vain jollain vaikeasti määritettävällä tavalla läsnä musiikkini mielialassa, hiukan samaan tapaan kuin Johan Huizingan teoksessa Keskiajan syksy. Loppujen lopuksi äänet ovat vain ääniä, ja kuulija olkoon vapaa kokemaan teoksen omalla tavallaan.